Skip to Content

Nazwa kategorii grupy konta księgowego

Słownik Nazwa kategorii grupy konta księgowego definiuje nazwy kont ksiegowych. Poniższy rysunek przedstawia przykładowe zestawienie kategorii grupy konta księgowego.

Aby dodać nowa kategorii grupy kont księgowych należy kliknąć przycisk Dodaj nowy wpis znajdujący się w lewym górnym rogu tabeli.

W wyświetlonym formularzu podajemy nazwę kategorii grupy konta ksiegowego, na której nowa grupa ma być wyświetlana w module ksiegowość i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz .

 Skontaktuj się z nami
572 636 486
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa