Skip to Content

Typy Faktur

Słownik Typy Faktur definiuje grupy widoczne w module ksiegowości. Poniższy rysunek przedstawia Przykładowe zestawienie, zawierające poszczególne Typy Faktur.

Aby dodać nowy Typy Faktur należy kliknąć przycisk Dodaj nowy wpis znajdujący się w lewym górnym rogu tabeli.

Typy faktur

NAZWA- to nazwa typu faktury, zpodanymi niżej danymi

OPIS - wedle potrzeb administratora

SZABLON- wybieramy ze względu na to na jaki rok chcemy wystawić fakturę.

SZABLON GŁÓWNY -jest to szablon , który będzie widniał w treści faktury. Mamy do wyboru fakture VAT, PROFOME lub NOTE OBCIĄŻENIOWĄ.

SZABLON DODATKOWY- ewentaualnie możemy dobrać dodatkowy szablon,który będzie widniał pod główną fakturą

DOTYCZY VAT- jeżeli faktura powiązana jest z rozliczeniem na podstawie podatku VAT.


W wyświetlonym formularzu podajemy nazwę Typu Faktury, na której nowa grupa ma być wyświetlana w module ksiegowości i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz .

 typ fakturSkontaktuj się z nami
572 636 486
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa