Skip to Content

Typy kosztów (typy faktur otrzymanych)

Słownik Typy kosztów (typy faktur otrzymanych) definiuje grupy widoczne w module ksiegowości. Poniższy rysunek przedstawia Przykładowe zestawienie, zawierające poszczególne Typy kosztów (typy faktur otrzymanych).

Aby dodać nowy Typy kosztów (typy faktur otrzymanych) należy kliknąć przycisk Dodaj nowy wpis znajdujący się w lewym górnym rogu tabeli.

Typy kosztów faktur otrzymanych

 

NAZWA- jest to nazwa kosztu

OPIS-  jest to opis wedle potzreb administartora

POZYCJA- jest to określenie miejsca na którym będzie widniał koszt na liście.

TYP NALICZENIA-czyli typ z którym powiążemy dodawany koszt


W wyświetlonym formularzu podajemy nazwę Typu kosztów, na której nowa grupa ma być wyświetlana w module ksiegowości i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz .

 Skontaktuj się z nami
572 636 486
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa