Skip to Content

Jednostki miary

Słownik Jednostki miary definiuje grupy widoczne w module ksiegowości i liczniki. Poniższy rysunek przedstawia przykładowe zestawienie, zawierające poszczególne wprowadzone Jednostki miary.

Aby dodać nową jednostkę miary należy kliknąć przycisk Dodaj nowy wpis znajdujący się w lewym górnym rogu tabeli.

W wyświetlonym formularzu podajemy jednostke miary, na której nowa grupa ma być wyświetlana w module ksiegowośc, liczniki i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz .

 

jednostki miarySkontaktuj się z nami
572 636 486
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa